Things You Can Do With Me Things You Can Do With Me Play

Things You Can Do With Me

THEY ALL HAVE STORIES TO TELL.

The goods tell themselves in the animation-based program, in which four distinct objects or materials used in everyday life come to life in each episode.

Synopsis

The presentation of humanized materials or goods of the day begins off this educational program. (All of the day's materials or goods will have their own stories to tell, and the number of products can be raised or lowered depending on the length of the segment.) Before providing information on what may be done about each product, we follow the formation and creation tales of the product or substance. The humanized material continues on to the part where it will describe what can be done with it after providing numerous instructional details such as the raw material of the product or the material, who found it, and its utilization regions. Children are provided a lot of helpful information, such as when they may use the product or substance in their daily lives and what they should do afterward.
İnsanlaştırılmış materyallerin veya günün eşyalarının sunumu ile eğitici çocuk programı başlar. (Günün tüm malzemelerinin veya mallarının anlatacak hikayeleri olacaktır ve bölümlerin uzunluğuna bağlı olarak ürün sayısı artırılabilir veya azaltılabilir.) Her bir ürün hakkında neler yapılabileceğine dair bilgi vermeden önce, ürün veya maddenin oluşum ve yaratılış hikayelerini öğreneceğiz. İnsanlaştırılmış ürünler, ürünlerin hammaddesi, kim tarafından bulundukları, kullanım alanları gibi çok sayıda detay paylaşıldıktan sonra onunla neler yapılabileceğini anlatacağı kısma geçilir. Çocuklara, ürünü günlük yaşamlarında ne zaman kullanabilecekleri ve sonrasında onlarla ne yapmaları gerektiği gibi birçok yararlı bilgi verilecektir.