Try My Life

Try My Life

LET'S SWAP THE LIVES.

There will be two families selected among those who complain about their own lives and amazed by the appealing of opposite lives.

  • Prime Time
    Weekly

Synopsis

There will be two families selected among those who complain about their own lives and amazed by the appealing of opposite lives. One of the families will be having a rural life background and the other one will have a city life. These people will swap their lives for a week; in which they will be sleeping the other one’s bed, living the other’s life, working as the other, eating the other’s food, spend as much as the other, etc. At the end of the month, both families will share their opinions.
Il y aura deux familles sélectionnées parmi celles qui se plaignent de leur propre vie et émerveillées par le confort des vies opposées. L'une des familles aura une vie rurale et l'autre une vie plutôt urbaine. Ces personnes échangeront leur vie pendant une semaine; dans lequel ils dormiront dans le lit de l’autre, vivront la vie de l’autre, travailleront comme l’autre, mangeront la nourriture de l’autre, dépenseront autant que l’autre, etc. À la fin du mois, les deux familles partageront leurs opinions.
Kendi hayatlarından şikayet eden ve birbirine zıt hayatların cazipliğini savunanlar arasından seçilmiş; biri metropolde yaşayan zengin, diğeri köyde yaşayan fakir bir aile, bölüm başında ayrı ayrı tanıtılır. İki aile de günlük yaptıkları işlerden, günlerini neler yaparak geçtiğinden bahseder. Ardından aynı gün ve saatte birbirlerinin hayatlarını deneyimlemek için yola çıkarlar. Birbirlerinin evlerinde yatar, birbirlerinin hayatlarını yaşar, birbirlerinin işlerini yapar, birbirlerinin yemeklerini yer, birbirlerinin haftalık bütçesi kadar harcama yaparlar.